Inicio

AvaPro és la plataforma que AQUIB posa a disposició de totes aquelles persones sol·licitants que vulguin ser avaluades per obtenir la seva acreditació a les figures de professor contractat doctor i professor ajudant doctor i poder concórrer a les places que, d'aquestes figures, convoqui la Universitat de les Illes Balears. La posada en marxa d’AvaPro pretén agilitzar el procés d'acreditació, facilitar a les persones sol·licitants la presentació de les seves sol·licituds i eliminar la presentació física en paper de documents.

Per donar-se d'alta a AvaPro ha d'anar a "Crear un compte" i introduir un correu electrònic  on se li remetrà tota la informació relativa a l'activació del seu usuari a AvaPro.